Orientacions

Per iniciar el treball us enviem el calendari i unes orientacions per al treball a l’aula relacionats amb la memòria del 1714.

CALENDARI
Octubre 2013 - Juny 2015
D'octubre a novembre del 2013: Creació de l'espai web, difusió de l'activitat i suport a les escoles per promocionar activitats relacionades amb la memòria del 1714.
Els treballs s'han d'enviar a: arxiu.provincial@escolapia.cat amb els criteris establerts al
document Projecte Memòria 1714.
De novembre del 2013 a Juny del 2015: Recull de les activitats realitzades a les escoles per tal de fer xarxa entre elles i donar-ho a conèixer públicament a través de l'espai web.
Presentació de l'espai: Un cop l'espai tingui ja diferents treballs publicats per les escoles es realitzarà una presentació institucional de l'espai-exposició amb la intenció d'ubicar-ho
amb les iniciatives del Tricentenari impulsat per la Generalitat de Catalunya. La data es concretarà depenent de l'evolució de l'espai.

ORIENTACIONS DE TREBALL A L'AULA
Seguidament us mostrem possibles activitats a desenvolupar, possibles temes a tractar i un recull de recursos que l'Arxiu provincial de l'Escola Pia de Catalunya a través del seu
bloc La Plega de l'Arxiu mantindrà actualitzat.

1. Possibles activiats pel treball a l'aula, mediateca (per donar idees)
Treballs de recerca, narracions, contes, novel·les, poesies, assaig, biografia, entrevista, articles revista o diaris, bibliografia i/o webgrafia.
Muntatges fotogràfics, fotografies, exposició fotografies
Il·lustracions, dibuix, auca, còmic, mural, treballs de plàstica, maqueta, manualitats
Cançó, presentació temàtica, entrevista, Documental, Registre visita, gravacions, reportatges, representació, Teatre
Espai web, bloc, iniciativa on-lineç

2. Possibles temes a treballar
- Transports
- Economia
- Armament
- Classes socials
- Literatura
- Personatges històrics
- Edificis emblemàtics
- Fortaleses
- Art
- Conseqüències
- Conflictes i guerres
- Vestimenta 

3. Recull de recursos de l'Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Catalunya
L'Arxiu ha elaborat aquesta llista de recursos que anirà actualitzant al seu bloc de la Plega de l'Arxiu, podeu anar consultant les novetats a:
Hi ha cinc tipus: Recursos generals, recursos de les diferents poblacions on l'Escola Pia té presència, activitats com visites i espectacles, propostes didàctiques trobades a la xarxa i
bases de dades de documents digitalitzats. Si teniu alguna informació d'activitat o recurs a la xarxa, envieu un correu a: arxiu.provincial@escolapia.cat

3.1. Recursos Generals
Tricentenari.cat . La Generalitat de Catalunya ha endegat un programa d'activitats per emmarcar les commemoracions que es difonen a través del web de la Comissió del En
aquest web hi trobareu més enllaços a pàgines amb informació molt interessant sobre la guerra de successió.
Tricentenari bcn. web commemorativa del tricentenari de l'Ajuntament de Barcelona 
Guerradesuccessió.cat , Amb dedicació especial als aspectes militars, amb descripcions d'armaments, uniformes, batalles, etc. i amb enllaços a documents originals escanejats.
Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera.

3.2. Recursos locals
Balaguer
Llibre verd de Balaguer. Recull de cròniques de Balaguer des de 1626 i 1990. La seva extensió temporal el fa un document excepcional. Per exemple, al foli 34v. es transcriu
una carta que comunica la mort del rei Carles II, senyor de Balaguer. (1700) ACN200-100-T1-3813

Barcelona
Web de l'Ajuntament de Barcelona sobre les commemoracions : especialment l’apartat nens.

Caldes de Montbui
Montbui.
La guerra a Catalunya ja estava avançada i el territori era ple de militars. Els pobles havien de fer front a les despeses del seu allotjament, amb tot el que això comportava.
Document original digitalitzat que es pot llegir molt bé. Ens parla dels costos de la guerra, de la formació dels exèrcits, de l'organització de viles i ciutats (clavari, sotsbatlle,
universitat ...) desaparegudes amb el decret de Nova Planta.

Mataró
Ordre del corregidor de Mataró relativa a la captura de desertors de l'exèrcit. (1715) Les
autoritats felipistes permeten al sometent detenir i obrir foc contra els soldats desertors
que es trobin als camins. ACVOC90-36-T2-619

Terrassa
Els efectes de la guerra de successió a Terrassa: testimonis de la guerra entre capses i
lligalls . Arxiu Històric de Terrassa, 2013. Documents contemporanis de la guerra i la
postguerra fins el 1721, entre ells una crònica personal de la caiguda de la vila el 4 de
setembre de 1713. Els textos estan transcrits i adaptats i inclouen un text introductori i
explicatiu. Per a conèixer de primera mà els efectes de la guerra.

3.3. Propostes didàctiques
Tricentenari 1741 XTEC Propostes didàctiques per a infantil, primària i secundària.

3.4. Activitats, exposicions, conferències i espectacles
1714, Crònica d'un setge. Espectacle inspirat en la caiguda de Barcelona. Jove Teatre Regina, fins el 10 de novembre.
Ruta del 1714 Proposta del Museu d'Història de Catalunya d'Itinerari per cinc escenaris de la Guerra de Successió: La seu vella de Lleida, la Universitat de Cervera, la Torre
Manresana a Prats de Rei (Anoia), el Castell de Cardona i Museu, casa natal de Rafael de Casanova a Moià.

3.5. Bases de dades de documents digitalitzats
El web de Memoria Digital de Catalunya així com al portal Europeana, contenen milers de documents històrics digitalitzats provinents de diversos països europeus.
Arxius en línia. Base de dades de la Xarxa d'arxius de la Generalitat de Catalunya amb filtres d'accés per arxiu i per tipus de document entre altres. Permet accedir a documents
originals digitalitzats.

Octubre 2013

2 comentaris:

romilly ha dit...

"Orientacions de Treball a l'Aula" (Work Guidelines in the Classroom) presents an invaluable resource for educators, offering guidance and strategies to enhance classroom practices. This comprehensive tool equips teachers with practical approaches, instructional methods, and pedagogical insights tailored to the diverse needs of the classroom environment. Through a thoughtful blend of educational theory and hands-on techniques, this resource empowers educators to create engaging lesson plans, foster inclusive learning environments, and adapt teaching methodologies to optimize student learning experiences. "Orientacions de Treball a l'Aula" stands as a valuable companion for educators seeking to refine their teaching methods and elevate the educational journey within the classroom setting.
Motorcycle Accident Law Firm
motorcycle accident injury lawyer

deepa997 ha dit...

The conflict in Catalonia was an at that point progressed and the area was loaded with officers divorce lawyers in northern virginia. The towns needed to manage the costs of their convenience, with all that this involved. Fairfax Divorce Attorneys


Publica un comentari a l'entrada