Què és?L’Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya, amb el suport de l’Àrea de Projecte Educatiu del Secretariat de les Institucions Educatives proposa recollir en un espai web l’exposició d’activitats, treballs i ressenyes al voltant dels fets històrics i socials de la Catalunya del 1714.
Entren en aquest projecte els treballs i recerques que es portin a terme a les escoles amb aquest motiu, durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015 que tinguin com a referència la guerra de successió (1704-1714), la imposició del Decret de Nova Planta (1718) i les seves conseqüències, els fets històrics, biografies dels protagonistes més o menys rellevants, situació social i econòmica, la llengua, la creació artística, etc.

S’exposaran treballs de recerca, narracions fins i tot novel·lades, poesies, treballs de plàstica(reproducció d’un espai significatiu d’aquells fets), dibuixos, murals, gravacions, representacions recollides en format vídeo (cançons, teatre), i tota representació que concreti unaconceptualització de la nostra història al voltant d’aquests fets històrics.

PARTICIPACIÓ

Es proposa fer participar les escoles d’un esdeveniment que tindrà molta repercussió a nivell nacional com a mínim en els propers dos cursos. El tema pot ser tractat principalment en l’àrea de Ciències Socials adaptant-se cada Cicle i/o Etapa.Hi poden participar tot l'alumnat i professorat des d’Infantil fins a Batxillerat i tot tipus d’estudis
professionals de l’EPC.

CONDICIONS GENERALS DELS TREBALLS
Els treballs podran provenir de qualsevol de les etapes educatives a partir d’Infantil.
Tots els treballs hauran de lliurar-se en format digital (si és un dibuix a mà alçada li fem una fotografia o l’escanegem) amb les següents dades:
En el cas que els treballs no siguin en format imatge o vídeo, hauran d’anar acompanyats d’una imatge significativa triada per l’autor/a per tal de fer-ho més visible a l’espai web.
L’escola vetllarà, abans del seu lliurament, per la protecció dels drets d’imatge de l’alumnat corresponent.
Els treballs s'han d'enviar a: arxiu.provincial@escolapia.cat

PARTICIPACIÓ DE L'ESCOLA
Es proposa que es faci principal ressò dels fets locals, més que no pas dels generals de tot el
Principat.
Caldrà implicació del professorat i/o persones que impulsin el treball per tal de vetllar per la
qualitat d'aquest.
Cada escola hauria d'assignar una persona de referència implicant també els departaments de Socials i/o la direcció Pedagògica, i/o els responsables de la Mediateca de cada escola amb les següents tasques:

  • Vetllaran per l’impuls del projecte a les diferents etapes
  • Oferiran suport en l’elaboració els treballs
  • Recolliran els treballs, els revisaran i els trametran al’Arxiu Provincial, el qual farà de plataforma de difusió del projecte a través d'aquest espai web.

PARTICIPACIÓ DE L'ARXIU PROVINCIAL
L’Arxiu Provincial de l’EPC donarà suport, assessorament i orientacions a alumnat i professorat per portar a terme els treballs, posant a disposició el seu fons documental, bibliogràfic, informacions, orientacions i enllaços d’interès, de manera directa (enviant un correu a: rxiu.provincial@escolapia.cat) i a través del seu blog: La Plega de l’Arxiu.

L’Arxiu Provincial revisarà els materials abans de publicar-los per garantir la seva qualitat i rigor.4 comentaris:

Anònim ha dit...

Win Win Online Casino Review - Slot Machine Online
Win Win Online Casino starvegad is rated 4.8 out 바카라사이트 of 우리카지노 5 by our members and 35% of them said: "liked it". Enormous amount of player feedback & player feedback.

romilly ha dit...

I am really happy to visit your blog.It is a valuable resource for anyone who wants to learn more about the Battle of Barcelona.The website is easy to navigate and provides information in a clear and concise manner.Thank you.keep updates.
lawyers for bankruptcy near me

milinarao ha dit...

It gives me great pleasure to visit your webpage. For those interested in learning more about the Battle of Barcelona, this is an invaluable resource. The material on the website is presented in an understandable and straightforward manner. I'm grateful. keep updates.
a dispute over a contract between
contract dispute meaning

subisri ha dit...

Escola Pia de Catalunya, located in the autonomous community of Catalonia in Spain, is a network of schools that follow the educational philosophy and principles of the Piarist Order, a religious congregation focused on education. These schools are known for their commitment to providing a well-rounded and value-based education, emphasizing not only academic excellence but also the moral and spiritual development of students.
virginia personal injury statute of limitations
motorcycle accident injury attorney

Publica un comentari a l'entrada